fbpx

KLIMAPARTNERE

Carina Dale

Klimapartnere jobber for et mer klimavennlig og fremtidsrettet Agder. Carina Dale er leder for Klimapartnere Agder som per nå består av 52 virksomheter (både offentlige og private) på Sørlandet. Klimapartnere jobber systematisk og i felleskap for å redusere klimautslippene innad i virksomhetene og for å utvikle og fremme grønne produkter og tjenester utad.

I Torvgata 7 vil Klimapartnere både ha sitt sekretariat og et showroom. Der vil fremtidens grønne løsninger vises frem som alle Klimapartnere-virksomheter utvikler og leverer. Torstein er også husets grønne sjef.

www.klimapartnere.no
www.facebook.com/klimapartnere